Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ansökan om riksfärdtjänst

Ansökan om riksfärdtjänst ska göras skriftligt, minst 3 veckor innan avresan. Inför större helger och för resor under sommarmånaderna måste ansökan göras tidigare. Läkarutlåtande avseende riksfärdtjänstansökan kan bli aktuellt.

Senast uppdaterad: 2020-02-26 13.00

Publicerad: 2020-02-26 13.00