Ansökan om hantering av explosiva varor

Hantering av explosiv vara kräver vanligtvis tillstånd, med vissa undantag.

För att hantera explosiv vara i sådan mängd att den är tillståndspliktig krävs i regel någon form av utbildning. Detta behövs för att hanteringen ska bli så säker som möjligt.

Senast uppdaterad: 2019-09-04 11.18

Publicerad: 2019-04-12 13.24