Ansökan om hantering av explosiva varor

Hantering av explosiv vara kräver vanligtvis tillstånd, med vissa undantag.

För att hantera explosiv vara i sådan mängd att den är tillståndspliktig krävs i regel någon form av utbildning. Detta behövs för att hanteringen ska bli så säker som möjligt.

Senast uppdaterad:

Publicerad: