Hälsodeklaration vid anställning i företag med viss livsmedelshantering

Enligt Livsmedelslagen bör alla som hanterar oförpackade livsmedel i arbetet genomgå en hälsoundersökning före anställning.

Senast uppdaterad:

Publicerad: