Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Underlag för riskklassificering av livsmedelsanläggning

För att kunna placera din livsmedelsanläggning i rätt riskklass och besluta om den årliga kontroll-avgiften behövs fler uppgifter än för registrering.

Senast uppdaterad: 2020-12-22 15.26

Publicerad: 2019-03-27 14.11
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö