Ansök om insatser - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Målet med LSS är att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva som andra.

Om du behöver en insats kan du söka om att få den. Till exempel bostad med särskild service, daglig verksamhet, kontaktperson och rätt till personlig assistans.

LSS är en extra lag för personer med funktionsnedsättning. Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen och andra lagar gäller också för dem som har rättigheter enligt LSS.

Senast uppdaterad:

Publicerad: