Ökad säkerhet på elevernas Chromebooks

För att öka säkerheten för eleverna loggas nu användaren ut när datorn stängs igen.

Det är viktigt att eleverna lär sig att logga ut när de slutar att arbeta på sin dator. Vi har haft incidenter då datorn hamnat i orätta händer och en elevs konto utnyttjas eller saboteras på olika sätt.

Vi har nu gjort en inställning på alla chromebooks vilket innebär att en elev loggas ut när de stänger ner skärmen.

Inställningar för lärare

Inställningen som beskrivs ovan gjordes även för lärare, men detta har ändrats tillbaka då vi fick till oss att det försvårade arbetet.

Lärare måste nu aktivt logga ut igen när arbetet avslutas. Efter 20 minuter går datorn ner i viloläge. En nackdel med att ha längre tid innan datorn går ner i viloläge är att batteriet laddas ur snabbare. Inställningarna görs på skolnivå vilket innebär att vi inte kan göra inställningar på individnivå. Hör av er till lena.hast.gustafsson@ockero.se om ni har synpunkter på inställningarna för er skola.

Senast uppdaterad:

Publicerad: