Inspirerande nyheter i Polylino skola

Lektionstips - hur man kan arbeta med lässtrategier

Läsförståelsefrågor - ett antal böcker finns med färdiga läsförståelsefrågor

BookLife - ny bokserie med spännande och informativa faktaböcker på nio olika språk

Lektionstips

När du är inloggad i ILT på internet och väljer tjänsten Polylino skola kan du klicka på "Inspirerande lektionstips" och få tips på hur du kan arbeta med olika lässtrategier för att förstå och tolka texter.

Läsförståelsefrågor

Om du loggar in i Polylino via ILT på internet så kan du söka på "böcker med uppgifter" och får då förslag på böcker med färdiga läsförståelsefrågor.

Ny bokserie med faktaböcker

Serien BookLife innehåller faktaböcker om bland annat djur, växter, miljöfrågor, människokroppen och solsystemet. I dagsläget går det att välja på språken svenska, engelska, dari, tigrinja, finska, tyska, arabiska, somaliska och norska för uppläsning och några av språken finns också i text.

Senast uppdaterad:

Publicerad: