Kommunen som arbetsgivare

Öckerö är en kommun för alla där hållbarhet, trygghet och omsorg präglar samhällsutvecklingen. Vår vision är att Öckerö ska vara en levande skärgårdskommun med människan i centrum.

I Öckerö kommun bor ca 13 000 invånare och vi har ca 1100 anställda i kommunen. Tillsammans är vi unika, då vi lever och verkar i en kommun som består av 10 bebodda öar.

Vårt uppdrag handlar ytterst om att ge invånarna i Öckerö kommun service av hög kvalitet i livets alla skeden.

Kommunen är indelad i tre förvaltningar Socialförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen och Kommunstyrelsen. För att hantera kommunens skolor, äldreomsorg, ekonomi, vatten, avlopp, bostadsplanering, bibliotek, fritidsanläggningar och mycket annat har vi engagerade medarbetare som vi värnar om. När medarbetarna känner att de trivs, utvecklas, är delaktiga och har en god arbetsmiljö skapas de bästa förutsättningarna för en bra och effektiv kommunal verksamhet.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö