Sammanträdesprotokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 23 mars 2022 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 23 mars 2022

Paragrafer: 16-26

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för Juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 23 mars 2022

Datum för nedtagande: 13 april 2022

Typ av dokument: Protokoll

Fil: Protokoll MSBN 2022-03-23.pdf Pdf, 317.8 kB.

Senast uppdaterad:

Publicerad: