Trafiksäkerhet- och trygghetsvandring: Sträckan Bustadvägen - Fotöbron

Fredagen 26 augusti kl.10.00-12 arrangerar Öckerö kommun tillsammans med polisen en trafiksäkerhet- och trygghetsvandring. Har du synpunkter eller förslag på hur sträckan Bustadvägen till Fotöbron kan förbättras? Välkommen!

Karta över området Bustadsvägen och Öckerörondellen.

En del av medborgarlöftet 2022

Att genomföra en trafiksäkerhets- och trygghetsvandring är en del av medborgarlöftet 2022. Under vandringen samlar vi era synpunkter och går igenom de platser på sträckan som upplevs otrygga. Därefter undersöks vilka åtgärder som kan vidtas för att öka tryggheten och trafiksäkerheten. Vandringen utgör underlag för en större utredning av området som är planerad år 2023 med byggnation år 2024.

Vi ser gärna att boende eller passerande på sträckan mellan rondellen Öckerövägen/Bustadsvägen och Fotöbron kommer och hoppas att barn deltar (med medföljande vuxen).

Om vandringen

Datum och tid: 26 augusti, kl. 10.00

Plats: Samling vid rondellen vid Öckerövägen/Bustadsvägen, därefter går vi tillsammans längs Bustadsvägen mot Fotöbron, ca 1,2 km.

Mer information: Ingen anmälan behövs. Hör gärna av dig vid frågor till trafikingenjör Nikolas Ntoukolis, nikolas.ntoukolis@ockero.se


Senast uppdaterad:

Publicerad: