Markanvisning: Öckerö nya centrum

Öckerö Fastighets AB (ÖFAB) tillsammans med Öckerö kommun bjuder in till markanvisning för bostäder, hotell och lokaler i Öckerö nya centrum, Öckerö.

En exploatör kommer ges möjlighet att förvärva och utveckla ett markområde som är planlagt för omkring 120 bostäder, kontor, hotell, handel mm i upp till sex våningar. Totalt medges bebyggelse med en bruttoarea om cirka 16 000 kvm ovan mark inom det markanvisade området. Markanvisningsprocessen delas in i två steg. Först genomförs en prekvalificering där 4-5 aktörer kommer att väljas ut och bjudas in till att delta i nästa steg som är markanvisningstävlingen.

Utvärderingskriterier

Utvärderingskriterier som kommer att bedömas är:
•anbud/ köpeskilling
•arkitektur/ gestaltning
•hållbar mobilitet
•hållbarhet och innovation
•fördelning bostadsrätter/hyresrätter/lokaler
•plan för kommersiellt innehåll och service.

Tidplan

  • Intresseanmälan till prekvalificeringen ska lämnas in senast 2024-01-19.
  • Tävlingsbidragen ska lämnas in senast 2024-04-05.
  • Besked om vinnande förslag lämnas tidigast 2024-04-24.

Frågor och svar

Nedan redovisas svar på de frågor som vi fått in gällande markanvisningen.

Ska både exploatörer och konsulter redovisa tre referensprojekt?

Ja, i anbudet ska tre referenser anges för såväl exploatör och de underkonsulter som är tänkt att användas vid ett genomförande. Samma projekt kan dock användas för flera kategorier.

Vad menas med genomförda projekt när det gäller referenser?

Genomförda innebär att de ska vara bebyggda. Vi definierar det som att slutbesked erhållits.

Dokument

Frågor

Frågor om markanvisningen ska skickas med e-post till: markanvisning@ockero.se, senast fem vardagar innan respektive inlämningsdagar.

Mer information

Till Detaljplan för Öckerö nya centrum - DP1

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Frågor

Frågor om markanvisningen ska skickas med e-post till: markanvisning@ockero.se, senast fem vardagar innan respektive inlämningsdagar.