Skolval inför höstterminen 2024

Skolvalet är öppet 1-20 februari. Då ska du som vårdnadshavare till barn som ska börja förskoleklass eller årskurs 7 till hösten önska skola.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Vem ska välja skola under skolvalsperioden?

Under skolvalsperioden ska alla vårdnadshavare med barn som är folkbokfört i Öckerö kommun välja skola om barnet

  • ska fylla sex år under 2024 och ska börja förskoleklass
  • ska börja årskurs 7

För elever som ska börja anpassad grundskola eller redan går i anpassad grundskola finns en särskild rutin.

Skolorganisation

Inför varje läsår behöver kommunen planera sin organisation utifrån barn- och elevantalet. Detta för att alla elever ska ges de bästa möjliga förutsättningarna att utvecklas så långt som möjligt och nå utbildningens mål. I samband med budgetarbetet beslutar skolchefen om fördelningen av resurser utifrån behov och förutsättningar.

Barnantalet fortsätter minska i Öckerö kommun och kommunen behöver fortsatt göra förändringar och anpassningar till barn- och elevantalet i olika åldersgrupper.

Fördelning av förskoleklasser HT2024

Inför höstterminen 2024 är det färre än 115 barn som börjar förskoleklass. Öckerö kommun har tre upptagningsområden för planering av grundskolan för årskurs F-6. Upptagningsområdena är framtagna med närhetsprincipen som grund och ska bidra till en ökad förutsägbarhet och likvärdighet för elever i Öckerö kommun.
Vid valet till förskoleklass kan en elev önska valfri F-3 skola inom upptagningsområdet utan att rätten till skolskjuts påverkas. Rätten till skolskjuts kan påverkas om en elev väljer en skola utanför det egna upptagningsområdet.

Upptagningsområden F-6 Pdf, 319.3 kB.

Fördelning av klasser i årskurs 7 HT 2024

Inför höstterminen 2024 är det färre än 150 barn som börjar årskurs 7. Det innebär att eleverna kommer att fördelas på 5 klasser i våra kommunala skolor till hösten. Tre klasser kommer att starta på Hedens skola och två klasser på Brattebergsskolan. Kommunen har ett upptagningsområde för alla elever i högstadiet, vilket innebär att elever kan önska vilken skola de vill gå på.

Upptagningsområde 7-9 Pdf, 215.2 kB.

Närhetsprincipen

När det finns fler elever som vill gå på en skola än det finns antal platser fördelas platserna utifrån fastställda urvalskriterier. Urvalskriteriernas utgångspunkt är att alla barn har rätt till en plats på en skola nära hemmet, den så kallade närhetsprincipen.

I riktlinjer för skolplacering i grundskola i Öckerö kommun Pdf, 482.9 kB. kan du läsa mer om urvalskriterierna och närhetsprincipen.

Mer information

Du kan läsa mer om skolvalet på kommunens webbplats: www.ockero.se/skolval Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: