Flera fall av skadegörelse

Någon gång mellan den 5 - 6 juni har ett flertal byggnader utsatts för skadegörelse. Fönster har krossats på Brattebergsskolan och Bamba, Kompassenskolan och Allhuset. Även Filadelfiakyrkan och en busskur på Öckerö har fått fönsterrutor förstörda. Händelserna är polisanmälda.

– Vi vädjar till allmänheten att vara uppmärksam och tipsa polisen, säger Andréas Alderblad, säkerhetschef Öckerö kommun.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Material- och arbetskostnad för en ny glaskasett uppgår till cirka 25 000 kronor.


Uppskattningsvis har ett 25-tal glasrutor krossats på skolbyggnaderna. På Öckerö har även en busskur vandaliserats och Filadelfia har fått ett 15-tal fönster och entrérutor förstörda.

Öckerö kommun ser mycket allvarligt på händelserna som alla är polisanmälda.

Gemensamt engagemang

Vandaliseringen skapar oro bland både barn och vuxna och den är mycket kostsam. Vi behöver vara fler vuxna som är uppmärksamma på vad som händer på kvällar och helger. 

I början av året utsattes flera av kommunens skolbyggnader för upprepad skadegörelse och vandalisering. Där och då var vi många som visade prov på engagemang och vilja att med gemensamma krafter verka för ett tryggare samhälle. Nu behöver vi ta ett gemensamt krafttag igen för att vända händelseutvecklingen.

– Vi är mycket tacksamma för allmänhetens och övriga samhällsaktörers engagemang i kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Nattvandring och vuxenvandring är exempel på aktiviteter som gör skillnad, poängterar Andréas Alderblad, kommunens säkerhetschef.

Kommunen arbetar förebyggande på många olika sätt. Trygg i Öckerö kommun är en långsiktig samverkan mellan Hisingspolisen, Öckerö kommun och invånare. Utifrån en gemensam lägesbild agerar vi tillsammans för ökad trygghet och minskad brottslighet.

Nattvandring

– Ta gärna promenader på kvällar och helger för att bidra till en ökad trygghet, uppmanar Andréas Alderblad, säkerhetschef.

Öckerö kommun, Nattvandring Öckerö och stiftelsen Nattvandring.nu har ingått samverkan (IOP-avtal) kring nattvandring. Syftet är att skapa trygghet genom ett ökat antal engagerade vuxna på kvälls- och nattid i kommunen. Alla är välkomna att delta som nattvandrare. Föreningar som ingår avtal får 1500 kr för varje vandring en förening engagerar sig i.

Vill du vara med och nattvandra för att bidra till en ökad trygghet i kommunen?

Här finns mer information om kommunens satsning på nattvandring och hur du anmäler dig eller din förening:

Engagera dig för ökad trygghet för unga i kommunen | Öckerö (ockero.se) Länk till annan webbplats.

Extra bidrag till föreningar som nattvandrar | Öckerö (ockero.se) Länk till annan webbplats.

Nattvandring | Öckerö (ockero.se) Länk till annan webbplats.

Tipsa polisen

Polisen ser mycket allvarligt på det som har inträffat och uppmanar allmänheten att inkomma med tips.

– Tveka inte att tipsa polisen om du har hört eller sett något. Tips och värdefull information som kan bidra till att vandaliseringen upphör, tas tacksamt emot, säger kommunpolis Martin Kallas.

Tack vare tips till socialtjänst och polis kan vi förhindra barn och unga från att utsättas och begå brott samt att skapa en tryggare miljö för alla.

En orosanmälan till socialtjänsten innebär att man signalerar att man är orolig för ett barn med syfte att barnet och familjen ska kunna få stöd. En orosanmälan kan göras via telefon, e-post, ett möte eller skriftligt. Man kan vara anonym.

Tipsa om brott | Polismyndigheten (polisen.se) Länk till annan webbplats.

Förhindra barn och unga från att utsättas och begå brott | Polismyndigheten (polisen.se) Länk till annan webbplats.

Relaterad information:

Brottsförebyggande arbete | Öckerö (ockero.se) Länk till annan webbplats.

Medborgarlöfte 2023 | Öckerö (ockero.se) Länk till annan webbplats.

Trygg och säker | Öckerö (ockero.se) Länk till annan webbplats.

Misstanke om barn som far illa | Öckerö (ockero.se) Länk till annan webbplats.

 

Senast uppdaterad:

Publicerad: