E-tjänster och blanketter

Öckerö kommun har lanserat en portal för e-tjänster. E-tjänsterna är tillgängliga för alla invånare, företagare och föreningar dygnet runt. Genom inloggning med bank-id ger det dig en enkel och säker digital väg in i kommunen. Du får även en personlig översikt över dina ärenden på Mina sidor.

Gå till e-tjänstportalen och Mina sidor Länk till annan webbplats.

Du kan fortfarande hitta blanketter och e-tjänster här men du kommer att länkas vidare till de nya e-tjänsterna där du kan logga in och spara dina ansökningar.

Din sökning * gav 120 träffar

Ämne

 • Barn och utbildning (20)
 • Besöka och uppleva (2)
 • Bo, trafik och miljö (66)
 • Företag och näringsliv (37)
 • Kommun och politik (5)
 • Kultur och fritid (18)
 • Omsorg och stöd (12)

Typ av service

 • Avfall och återvinning (11)
 • Bibliotek (8)
 • Bostadsanpassning (2)
 • Brandskydd (2)
 • Bygga nytt, ändra eller riva (11)
 • Cisterner (2)
 • Daglig verksamhet (3)
 • Dialog och synpunkter (7)
 • Djur (2)
 • Ekonomi och fakturor (1)
 • Ekonomiskt bistånd (2)
 • Familjehem (2)
 • Fritidsaktivitet (2)
 • Fritidshem (1)
 • Färdtjänst (4)
 • Föreningar (3)
 • Förskola (7)
 • Grundskola (15)
 • Gymnasium (4)
 • Hemtjänst (1)
 • Kart- och mättjänster (1)
 • Komvux (1)
 • Kontaktfamilj/Kontaktperson (4)
 • Livsmedelsverksamhet (8)
 • Matförgiftning (1)
 • Miljöfarlig verksamhet (17)
 • Mitt boende (12)
 • Modersmålsundervisning (1)
 • Parkeringstillstånd (1)
 • Personlig assistent (2)
 • Servera alkohol (1)
 • Skolskjuts (1)
 • Specialkost (1)
 • Svenska för invandrare (1)
 • Särskilda boenden (4)
 • Söka jobb (4)
 • Trafik och gata (3)
 • Vatten och avlopp (4)
 • Öppen förskola (1)
 1. Ansökan om dispens för gödselspridning

  Ansökan om dispens från vissa av kraven om gödselspridning i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2004:62, 2015:21) om miljöhänsyn i jordbruket vad gäller växtnäring. Senast uppdaterad: 2019-12-30 09.00

  E-tjänst: https://minasidor.ockero.se/godselspridning Länk till annan webbplats.
 2. Ansökan/anmälan om yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel

  Yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel enligt NFS 2015:2 och 2015:3, se även förordning 2014:425 om bekämpningsmedel. Senast uppdaterad: 2019-12-30 09.00 Publicerad: 2019-03-27 13.51

  E-tjänst: https://minasidor.ockero.se/bekampningsmedel Länk till annan webbplats.
 3. Anmälan om verksamhet med bassängbad m.m.

  Anmälan enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Senast uppdaterad: 2021-07-12 10.41 Publicerad: 2019-03-27 13.53 Vill du kontakta redaktören? X Namn Mejladress Din synpunkt

  E-tjänst: https://minasidor.ockero.se/bassangbad Länk till annan webbplats.
 4. Anmälan om verksamhet med hygienisk behandling

  Verksamhet enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Solarier enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5 och 2018:25) om solarier och artificiella

  E-tjänst: https://minasidor.ockero.se/hygieniskbehandling Länk till annan webbplats.
 5. Anmälan om installation/avinstallation av cistern

  Anmälan om installation av cistern enligt 1 kap. 1-3 §§ samt 4 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2017:5). Tillsynsmyndigheten ska informeras vid installation av lagringsanordningar, eller

  E-tjänst: https://minasidor.ockero.se/installtioncistern Länk till annan webbplats.
 6. Anmälan om installation av cistern för förvaring av farlig vätska under mark

  Enligt 3 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5). Senast uppdaterad:

  E-tjänst: https://minasidor.ockero.se/farligvatska Länk till annan webbplats.
 7. Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

  Anmälan om registrering krävs enligt artikel 6 i förordning (EG) 852/2004, LIVSFS 2005:20 och livsmedelslagen (2006:804). En verksamhet får påbörjas två veckor efter att denna anmälan kommit in till

  E-tjänst: https://minasidor.ockero.se/registreringavlivsmedelsanlaggning Länk till annan webbplats.
 8. Verksamhetsbeskrivning för livsmedelsanläggning

  För att kunna placera din livsmedelsanläggning i rätt riskklass och besluta om den årliga kontroll-avgiften behövs fler uppgifter än för registrering. Vi uppskattar om Anmälan om registrering och

  E-tjänst: https://minasidor.ockero.se/verksamhetsbeskrivninglivsmedelsanlaggning Länk till annan webbplats.
 9. Underlag för riskklassificering av livsmedelsanläggning

  För att kunna placera din livsmedelsanläggning i rätt riskklass och besluta om den årliga kontroll-avgiften behövs fler uppgifter än för registrering. Senast uppdaterad: 2021-07-12 10.37

  E-tjänst: https://minasidor.ockero.se/riskklassificeringlivsmedel Länk till annan webbplats.
 10. Anmälan om misstänkt matförgiftning

  I formuläret kan du anmäla om du tror att du blivit matförgiftad av mat från en restaurang eller butik i Öckerö kommun. Senast uppdaterad: 2021-07-12 10.38 Publicerad: 2019-03-27 14.14 Vill du kontakta redaktören?

  E-tjänst: https://minasidor.ockero.se/matforgiftning Länk till annan webbplats.